Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Toimielinten seuranta vuonna 2020

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenillä on ollut ennalta nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Tarkastuspäällikkö on seurannut kaupunginhallituksen ja kaupunkitarkastaja on seurannut konsernijaoston päätöksentekoa.

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa.

Toimielinseurannasta on raportoitu jälkikäteen tarkastuslautakunnalle pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja tarpeelliselta osin myös arviointikertomukseen.

Organisaatiouudistus merkitsee muutosta aiempaan koska toimielinjako muuttuu. Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista käydä keskustelu toimielinseurannan kehittämisestä ja seurannan järjestelyistä vuonna 2020, 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun toimielinseurannan kehittämisestä

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinseurannan kehittämisestä. 

Lautakunta päätti järjestää toimielinseurannan seuraavan jaon mukaan: 

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen Ympäristölautakunta
Anni-Sofia Sihvo Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto