Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Työllisyyttä edistävät toimet vuonna 2019

ROIDno-2019-3149

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on seurannut työllisyyden kehitystä Rovaniemen kaupungissa vuoden 2019 aikana. Työllisyyskehitys on ollut vuoden aikana Rovaniemellä positiivista. Etenkin nuorisotyöttömyys on laskenut selvästi ja vähenemä on ollut koko maan keskiarvoa voimakkaampaa. Työttömyyteen perustuvan työmarkkinatuen kuntaosuus eli niin sanotut sakkomaksut ovat myös laskeneet Rovaniemellä. Ns. sakkomaksut ovat kuitenkin huono mittari työllisyyden edistämisen toimille. 

Kaupunginhallitus käsitteli Rovaniemellä tehtyjä työllistämisen edistämisen toimia kokouksessaan 13.1.2020 § 7 Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin 2019 yhteydessä. Työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu on pyydetty esittelemään kaupungin tekemiä toimia Rovaniemen työllisyystilanteen edistämiseksi myös tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tarkemmat luvut vuoden 2019 työllisyystilastoista esitetään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua. Lautakunta merkitsee tiedoksi Mäensivun esityksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivun esityksen Rovaniemen työllisyyden edistämisestä vuonna 2019. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

Lautakunta päätti jatkaa työllisyysasioiden arviointia ja kutsua myös Eduron edustajan kuultavaksi liittyen Rovaniemen työllisyysasioiden organisointiin.