Tarkastuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Arviointikertomus 2018, tilanne 7.5.2019

ROIDno-2017-285

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Arviointikertomuksen valmistelu jatkuu lautakunnalle esitetyllä tavalla.

Kaupunginhallitus on allekirjoittanut 28.3.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja on saattanut sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätöksestä saadaan myös tarkastuslautakunnan edellyttämää arviointitietoa vuodelta 2018.

Arviointikertomus on vielä keskeneräinen. Tähän astinen aineisto jaetaan jäsenille kirjeitse ennen 7.5.2019 pidettävää kokousta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Kertomus tullaan antamaan valtuustolle tilinpäätöskokouksessa 17.6.2019.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Lautakunta päätti, että lautakunnan jäsenille jaettava versio valmistuu 16.5.2019.

 

Anna Suomalainen poistui tämän pykälän aikana klo 16.04.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi