Tarkastuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Elinvoimajohtajan virka ja elinvoimajohtajan kuuleminen

ROIDno-2017-4050

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala on aloittanut virkatehtävässään 1.4.2019. Hän vastaa syksyllä 2018 perustetussa virassa kaupungin elinvoimajohtamisesta ja sen kehittämisestä.

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala on kutsuttu lautakuntaan kertomaan virkatehtävästään ja näkemyksistä elinvoimakehittämisessä.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa uudesta virkatehtävästä sekä näkemyksistä kaupungin elinvoimakehittämisessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa ja merkitsi kuulemisen tiedoksi.

 

Mari Jolanki saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.20.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi