Tarkastuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut :

 JÄSEN                          VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj       Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj        Marjatta Koivuranta

Sanna Luoma                 Rosa Vetri

Petri Keihäskoski            Heikki Poranen

Eemeli Kajula                  Antti Väänänen

Matti Pöykkö                   Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen         Emma Kähkönen

 

Muut osallistujat:

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala. Kuultavana § 54.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esittelijän esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Haapala tulee kuultavaksi § 55.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi