Tarkastuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tarkastuslautakunta tehtävien yhteensovittajana

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännössä § 75 määrätään tarkastuslautakunnan tehtävistä ja raportoinnista. Hallintosääntö täydentää tarkastuslautakunnalle kuntalaissa määrättyjä tehtäviä.

Muiden tehtävien ohella tarkastuslautakunnan on :

1. Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

2. Huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

3. Tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluvalla Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on kaupungin tavoin tilintarkastajana KPMG Oy. Kuntayhtymässä toimitaan kuntalain velvoittamalla tavalla ja sillä on esim. oma tarkastuslautakunta. Julkisuudessa keskusteltu Oppipoika- kiinteistön kauppa on koulutuskuntayhtymälle kuuluva asia vaikka kuntayhtymä kuuluu kaupunkikonserniin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun lautakunnalle määrätystä tehtävien yhteensovittamisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Haapalaa ja merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Mari Jolanki oli poissa esteellisyyden vuoksi tämän pykälän käsittelyn ajan klo 15.06-15.24.

Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.24-15.33.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi