Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaiseksi. Lisäksi lautakunta päätti Jaakko Portin ehdotuksesta yksimielisesti, että kaupungingeodeetin viran haastatteluryhmään ja valintaprosessiin nimetään viranhaltijoiden lisäksi Päivi Alaoja ja Kaisu Huhtalo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.