Banneri

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katualue, Ratavartijankatu

ROIDno-2019-3293

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 29.11.2019

8. kaupunginosan korttelit 8203 ja 8204 ovat merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kortteleiden väliin on merkitty Koneistajankatu. Korttelialueet ja Koneistajankatu ovat rakentamattomia ja toteutumattomia. Ratavartijankadulle, johon alue eteläosastaan rajautuu, on toteutunut sorapintainen yksityistie. Alue on kaupungin maanomistuksessa ja -hallinnassa.

Kaavoitus esittää, että alueelle käynnistetään asemakaavan muutos, jossa suunnittelualue muutettaisiin yhdeksi suureksi teollisuus- ja varastorakennusten tontiksi.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta käynnistää 8. kaupunginosan kortteleiden 8203 ja 8204 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen vireille tulo asetetaan yleisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan ja kaupungin internet- sivuille, Kaavatorille. Asemakaavamuutos on vähäinen, joten sen hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto- ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.