Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2018-817

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Yhdyskuntatekniikan vastauskirje 14.11.2019 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle / Melu- ja tärinä Pallarintiellä lähiympäristöineen. ROIDno 2017-228
  • Yhdyskuntatekniikan vastauskirje 29.11.2019 Orginal Sokos Hotel Vaakunalle / Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen vastaus selvityspyyntöön  jalkakäytävällä tapahtuvasta pysäköimisestä / pysähtymisestä. ROIDno 2019-3431.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.