Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinöörit 

Yleisten alueiden luvat 13.11. -  2.12.2019:

Kaivuluvat lupanrot: 157 - 165

Sijoitusluva lupanro: 98 

 

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Vennivaaran ja Ylikylän rakennettavuusselvitys ja rakennemallitarkastelu, 25.11.2019
§ 3 Pöyliövaaran rakennettavuusselvitys ja rakennemallitarkastelu, 25.11.2019

Kaupungingeodeetti
§ 83 Piirturin hankinta / Paikkatieto ja tonttipalvelut, 05.12.2019
Tonttijakopäätös:
§ 79 Tonttijako 19-26-5, 20.11.2019
§ 80 Tonttijako 16-3265-(1-7), 26.11.2019
§ 81 Tonttijako 16-3506-(1-10), 26.11.2019
§ 82 Tonttijako 19-12-(1-10), 26.11.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 80 Paikkatietoinsinöörin tehtävien määräaikainen hoitaminen 1.8. - 31.12.2019, 15.11.2019
§ 84 Teknisen toimialan KVTES:n henkilökohtaiset palkanlisät / toimistohenkilöstö, 18.11.2019
§ 85 Teknisen toimialan ja tilaliikelaitoksen henkilökohtaiset palkanlisät, 18.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Päivi Alaoja, paivi.alaoja@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaavoituspäällikön, vs. kaupungingeodeetin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2019 - 2.1.2020 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.