Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi  Hanna Leskinen ja varalle Minna Muukkonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.11.2018.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Porasen ja varalle Minna Muukkosen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.11.2018.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi