Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Asemakaavan muutos kortteli 8155 tontti 6, Varikkotie

ROIDno-2019-1937

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.10.2019

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt kaavoitukselle, että kaavoitus tutkisi asemakaavan muutosta 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontille 6 , osoitteessa Varikkotie 15. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 6 on energiahuollon aluetta EN II tehokuudella e=0,25. Tontin 6 pinta-ala on 6446,0 m². Tontii on ollut ns. varattuna Napapiirin Energia ja Vesi Oylle, mikä on ilmoittanut paikkatieto- ja tonttipalvelulle, että heillä ei ole tarvetta tontille. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontin 6 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.