Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Kari Tuominen ja varalle Lauri Ylipaavalniemi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.10.2019.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Lauri Ylipaavalniemen ja varalle Minna Muukkosen. Muutoin lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Anja Joensuu saapui kokoukseen tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 14.04.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.