Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinöörit  

Yleisten alueiden luvat 17.9. -  15.10.2019:

Kaivuluvat lupanrot: 101-141

Sijoitusluvat lupanrot: 71-92

Yksityistiet/ liikenteenohjauslaitteet lupanro: 3

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 47 Katuvalaisimien hankinta Claudia tarjouspyyntö 254551, 08.10.2019
Muu päätös:
§ 46 Liikenteenohjauksen muutos Poromiehentiellä: pysäyttäminen kielletty, 23.09.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 71 Alueiden käytön strategian päivittäminen, 03.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
  • Päivi Alaoja, paivi.alaoja@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaupungininsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 23.10. - 13.11.2019 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.