Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2018-817

Perustelut

Alueelliset ykstityistiepäivät

  • Alueellistet yksityistiepäivät Rovaniemellä 21.3.2019.

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginvaltuuston päätös 18.2.2019, 6 § / Eroaminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Palokangas. Kaupunginvaltuusto valitsi tekniseen lautakuntaan Kaisu Huhtalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaana Kupulisojan jäljellä  olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi sekä oikeuttaa lautakunnan varsinaiset jäsenet osallistumaan Alueellisille yksityistiepäiville 21.3.2019.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi