Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinöörit

Yleisten alueiden luvat 22.1. -  19.2.2019: Sijoittamis-​, kaivu- ja maastoliikenneluvat sekä yleisen alueen käyttöluvat.

Lupatunnukset 14, 16 - 19, 22 - 26, 28, 29, 33 - 36, 38-40.

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 5 Tonttijako 16. kaupunginosan kortteliin 6283, 30.01.2019
§ 6 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteliin 4050, 04.02.2019
§ 7 Tonttijaon muutos 5. kaupunginosan korttelin 521 tonteille 4 ja 5, 05.02.2019
§ 8 Tonttijaon muutos 23. kaupunginosan korttelin 23071 tonteille 2 ja 3, 05.02.2019

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 7 Pöyliöojan puistoalueet, rakentaminen, 11.02.2019
§ 8 Harjulammenpuiston jk+pp -tien rakentaminen, urakoitsijan valinta, 20.02.2019
§ 9 Lampelankatu, UO3, urakoitsijan valinta, 20.02.2019
Muu päätös:
§ 6 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lapinkävijäntie välillä Hallituskatu-Revontuli kauppakeskus, Kairatie välillä pl65-Lapinkävijäntie, Ruokasenkatu välillä Lapinkävijäntie-vt4, Riistatie välillä Vartiokatu-Lapinkävijäntie, puistopolku J1, paikoitusalue, 30.01.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Kaavavalmistelijan tehtävien hoito ajalla 25.1.-31.5.2019, 25.01.2019
Muu päätös:
§ 10 Kuolajoen ylijäämämassojen vastaanottopaikan ylläpito ja hoito, 28.01.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Päivi Alaoja, paivi.alaoja@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 27.2. - 20.3.2019 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi