Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Golfkentäntien alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta

ROIDno-2019-565

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö, Napapiirin Vesi Oy ja Rovaniemen Verkko Oy ovat Hilma -ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Golfkentäntien alueen rakentaminen -nimisestä urakasta. Urakka sisältää alueen katujen, vesihuoltoverkoston ja sähköverkon rakentamisen. Tarjousten jättämisen määräaika on 28.3.2019 kello 15:00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Kyseessä olevan hankkeen kustannusarvio ylittää 500 000 €. Tarjousten jättämisen määräaika on 28.3.2019 kello 15:00. Koska hanke on tarkoitus tehdä täysin valmiiksi syksyyn mennessä, tulee työt aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huhtikuussa mm. hankkeeseen liittyvän kallion louhimistyön vuoksi. Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalta halvin kokonaishinta.  Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti 28.3.2019 valittavasta urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jani Riihiniemi, Jukka Tiuraniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi