Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tekninen lautakunta totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti seuraavin täydennyksin:

Lautakunta kuulee asiassa 36 "Ajankohtaiset asiat" kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista talvikunnossapidon tilanteesta ja joukkoliikenneinsinööri Hannu Kumpulan esittelyn Rovaniemen paikallisliikenteen matkustajatutkimus 2019.

Lautakunnalle on jaettu pöydälle
- asiaan 39 "Lapinkävijäntien peruskorjaus, urakoitsijan valinta" tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus 
- asiaan 40 "Jäämerentien peruskorjaus väli Kt78-Lossitie, urakoitsijan valinta" tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi