Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Aarne Jänkälä ja varalle Sirpa-Heleena Kunnari-Hietanen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 1.4.2019.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Aarne Jänkälän ja varalle Vahur Lihtkiven. Muutoin lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi