Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Auttijärven Ranta-asemakaava

ROIDno-2018-2155

Valmistelija

  • Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2019:

Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueen maanomistajat sekä Metsähallitus ovat hakeneet Auttijärven, Venejärven sekä Karjalanjärven ranta-alueille ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava laaditaan Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueille samanaikaisesti, mutta se käsitellään omina alueinaan molempien kuntien päätöksenteon ja sen hyväksymisen osalta. Ranta-asemakaavan laatijaksi maanomistajat sekä Metsähallitus ovat valtuuttaneet diplomi-insinööri Kimmo Mustosen KimmoKaava:sta ja sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä Rovaniemen kaupungin kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Kaavan laatija on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy Rovaniemen kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistää Auttijärven ranta-asemakaavan laatimisen Rovaniemen kaupunginpuoleíselta osalta. Kaavan laatiminen saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Auttijärven ja sen ympäristön ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan Rovaniemen kaupunginpuoleisella alueella. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi