Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2018-817

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginvaltuuston päätös 15.4.2019, 23 § / Eroaminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä / Niva. Tekniseen lautakuntaan Kari Tuomisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu Tero Marttinen.
  • Tekniset palvelut / yhdyskuntatekniikan vastine 25.3.2019 aloitteeseen Lapinkadun liikennejärjestely (ROIDno-2019-295)
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2019, 3.4.2019
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2019, 29.3.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi