Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tilajaoston tehtävät ja toimivalta

ROIDno-2020-461

Perustelut

Kaupunginlakimies Ville Vitikka tulee esittelemään asiaa tilajaoston kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilajaoston tehtävät ja toimivallan.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi hallintosäännön mukaiset tilajaoston tehtävät ja toimivallan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.