Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tilapalvelukeskuksen työohjelmat 2020

ROIDno-2020-180

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa Tilapalvelukeskuksen investointien työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion puitteisiin.

Hallintosäännön mukaisesti Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain Tilapalvelukeskuksen työohjelmat.

Työohjelmat on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 21.1.2020. Rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelee työohjelmat kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Tilapalvelukeskuksen investointien työohjelmat vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa ja rakennuspäällikkö Juha Välitaloa.

Vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

"Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Tilapalvelukeskuksen investointien työohjelmat vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti. Hallintosäännön 32 §:n mukaan tilapalvelukeskuksen työohjelmasta päättää tilajaosto."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa Tilapalvelukeskuksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2020 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.