Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös:
§ 87 Pöykkölän päiväkodin purku-urakoitsijan valinta
§ 89 Tilojen vuokraaminen tietohallinnolle sekä lähetti- ja kuljetuspalveluille
§ 90 Tilojen vuokraaminen korvaushoidolle

Henkilöstöpäätös:
§ 88 Kiinteistönhoitajan toimesta irtisanoutuminen

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 4 Työnohjaus -asiantuntijapalveluiden hankinta, 13.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Juuruspolvi, juhani.juuruspolvi@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Tilajaosto toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tilajaosto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.