Banneri

Tilajaosto, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kaupungintalon peruskorjaus/projektipäällikkötehtävien hoitaminen

ROIDno-2019-1077

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 § 64, että kaupunki toteuttaa kaupungintalon peruskorjauksen. Kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 64 päätöksen mukaisesti tilajaoston tehtäväksi tuli selvittää ja valmistella projektipäällikön palkkaamista tai hankkimista ostopalveluna.

Tilapalvelukeskus on selvittänyt eri vaihtoehtoja kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikön tehtävien hoitamisessa. Tilapalvelukeskusta edeltävä tilaliikelaitos kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana keväällä 2019 suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalvelut. Tilapalvelukeskuksella on voimassa oleva puitesopimus rakennuttamiseen liityvien asiantuntijapalveluiden hankintaan ajalla 1.9.2019-31.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa yhden (1) vuoden optiolla ajalla 1.9.2022-31.8.2023.  

Tilapalvelukeskus on neuvotellut kaupungintalon peruskorjaukseen liittyvien projektipäällikkötehtävien hoitamisesta rovaniemeläisen Prodeco Oy Lapin kanssa. Neuvottelu pidettiin keskiviikkona 19.2.2020 ja läsnä olivat Prodeco Oy Lapin edustajien lisäksi rakennuspäällikkö Juha Välitalo, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja tilajaoston puheenjohtaja Juhani Juuruspolvi. Tilapalvelukeskuksen näkemys huomioiden kaupungintalon peruskorjauksen haasteellisuus sekä Prodeco Oy Lapin laaja-alainen asiantuntemus rakennusalalla, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikön tehtävät hoidetaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapin toimesta. Prodeco Oy Lapilla on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja osaaminen. Projektipäälliköksi nimetään Marko Ronkainen, kustannusasiantuntijaksi Jukka Luukinen ja vastuulliseksi projektipäälliköksi nimetään rakennuttajapäällikkö Tuomo Nevala Prodeco Oy Lapista, joka on sitoutunut raportoimaan hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapilta. Hankinnasta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja Prodeco Oy Lapin välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen mukaan noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää tilajaoston esityksen mukaisesti, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapilta. Hankinnasta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja Prodeco Oy Lapin välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen mukaan noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.

Päätös

Tuomo Nevala Prodeco Oy Lappi, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelivät asiaa.

Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Reino Rissanen.

Merkittiin puitesopimukset liitteeksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti evästyksensä, että kuluseuranta ja tuntiseuranta annetaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti.

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.50. 
Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.01 - 17.30.
Susanna Junttila poistui tauon aikana klo 17.01.

Esteellisyys

Maarit Simoska

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen.