Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

K aikukortti - Kulttuuria kaikille

Tuulikki Louet-Lehtoniemi esittelee asiaa.

Vammais- ja vanhusneuvoston yhteinen joululounas 19.12.

Viirinkankaantie 1 ruokasalissa tarjotaan neuvostojen jäsenille joululounas 

Kevään 2020 vammaisneuvoston kokospäivät

30.1., 27.2., 26.3., 29.4., 28.5. kokoukset 13.00 alk.

Toimialojen ja lautakuntien ajankohtaiset asiat

Viranhaltijapäätös Toimialajohtaja Perusturvapalvelut 21.11.2019 § 24.

Vammaisneuvoston perusturvan viranhaltijajäsenten nimeäminen kaudelle 15.8.2017 -31.5.2021 / uusi päätös. Vammaisneuvoston viranhaltijajäsenet ja varajäsenet nimetään ajalle 1.1.2020 - 31.5.2021 seuraavasti:

Vs. palvelualuepäällikkö, palveluesimies Maija Tervo ja hänen varajäsenenään palveluesimies Piia Vartio.

Vs. palveluesimies, fysioterapeutti Sari Ahlsved ja hänen varajäsenenään suunnittelija Merja Saarinen.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat lisäyksellä:

Kansainvälinen vammaistenpäivä tapahtuma Kansalaistalossa 3.12. klo.14.00 alkaen.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.