Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Janne Siltanen ja varatarkastajaksi Jukka Siltanen.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.