Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esteettömyys rakennusvalvonnassa

Rovaniemen kaupungin rakennustarkastaja Pentti Ylitalo esittelee rakennusvalvonnan työtä esteettömyyden näkökulmasta

Organisaatiouudistus; Rovaniemen kaupungin uudet toimielinlautakunnat ja jaostot

Rovaniemen kaupungin luottamuselinorganisaatio eli lautakunnat ja niiden alaisuudessa toimineet jaostot on päätetty lakkauttaa (kaupunginvaltuusto 11.11.2019 §100) ja organisoida uudella tavalla (Liite 1, 1.1.2020 voimaan tullut rakenne). Tämän vuoksi vammaisneuvoston lautakuntajäsenet (kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, vapaa-ajanlautakunta ja perusturvalautakunta) valitaan uudelleen lautakunnissa tammi-helmikuun aikana.

Vaikuttavuuskysely vammaiskortista

EU:n Vammaiskortin viimeinen kokeilukauden vuosi on käynnistynyt ja nyt kerätään tietoa kortin vaikuttavuudesta. Tieto on tärkeää Vammaiskorttitoimistolle, mutta myös Euroopan komissiolle, joka tekee selvitystä EU:n Vammaiskortin toimeenpanoista pilottimaissa. 

Kyselyn vastauksia käytetään EU:n Vammaiskortin kehittämiseen. Toivomme vastauksia kortin käyttäjiltä ja kortista kiinnostuneilta henkilöiltä. Linkki kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/F03C2E826814E2EE (jaetaan neuvoston jäsenille myös sähköpostitse)

Kehitysvammaisten työtoiminnan ja työllistämisen järjestäminen

Maija Tervo esittelee asiaa.

 

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. 

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi asiat tiedoksi.