Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Esteettömyykävely 2020

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvostot järjestivät esteettömyyskävelyn toukokuussa 2019. Kävely toteutettiin kaupungin keskusta-alueella ja huomiota kiinnitettiin etenkin katujen sekä virastojen, kauppojen ja muiden reitin varrella olleiden sisäänkäyntien esteettömyyteen. Esteettömyyskävelyllä oli n. 25 henkilöä. Kävelijöitä osallistui vanhus- ja vammaisneuvostoista, yhdistyksistä, järjestöistä, Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikasta, Rovaniemen Tilaliikelaitoksesta sekä keskustan ryhmäpuheenjohtaja. 

Esteettömyyskävely on suunniteltu toteuttavan vuosittain.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan 3-4 jäsentä esteettömyyskävelyn suunnitteluryhmään. Ensimmäinen kokous on  alustavasti suunniteltu pidettävän viikolla 7 (10.2.-14.2.).  

Päätös

Vammaiseneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja valitsi työryhmään Minna Muukkosen, Pertti Ollosen ja Jarno Saapungin.