Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen. 

Päätös

Vammaisneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä Vammaiseneuvostojen koulutuspäivät 2020.


Käsitellyt asiat