Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vammaiseneuvostojen vammaisneuvostopäivät 2020 (lisäpykälä)

Päätösehdotus

Vammaiseneuvosto nimeää kaksi henkilöä osallistumaan 18.3.-19.3.2020 järjestettävään koulutukseen.

Päätös

Vammaiseneuvosto päätti, että neuvostosta osallistuu koulutukseen Minna Muukkonen ja Pertti Ollonen.