Banneri

Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Lautakuntien jäsenet vanhusneuvostossa, § 61 Vanhusneuvoston kokoonpanon muuttaminen organisaatiouudistuksesta johtuen (KH 10.2.2020)

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Uudet valitut lautakuntien jäsenet

Elinvoimalautakunta: Aarne Jänkälä (varajäsen Lauri Ylipaavalniemi)

Perusturvalautakunta: Henri Ramberg (varajäsen Hilpi Ahola)

Sivistyslautakunta: Hilla Haajanen (varajäsen Reetta Mustonen)

Liitteenä 1 Vanhusneuvoston toimintasääntö ja liitteenä 2 toimintasuunnitelma 2020

Vanhustenviikko 2020

Vanhustenviikon suunnittelu ja työryhmän tapaaminen 21.2. Viikon ohjelmarunko oheismateriaalina kokouksessa.

Esteettömyyskävely 2020

Esteettömyysryhmä kokoontui 12.2. ryhmä päätti, että kävely järjestetään torstaina 2.4. klo 12.00 alkaen.
Esteettömyyskävelyn eteneminen ja reitti alustavasti: Lähtö Piekkarilta- Pohjolankatu - Kairatie - Korundin vierestä kävelysillan yli- Ruokasenkatu - Rovakatu - Kansalaistalo

Osallistuja kutsukäytännöllä: Kaupunginhallituksen jäsenet, Valtuustoryhmien puheenjohtajat, elinvoimalautakunta, elinvoimajohtaja Jukka Kujala, Alltimen ja kaupungin vastuuhenkilöt katujen kunnossapidosta, yhdyskuntatekniikka, liikenneturva. Nuorisovaltuuston jäseniä tai opikselijoit pyydetään kirjaamaan reitillä muistiinpanoja, joiden pohjalta laaditaan raportti.

Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.3.

Näsmänkiepin suunnittelu

Suunnitteluryhmän jäsen Raili Kerola kertoo asian etenemisestä.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.