Banneri

Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Perustelut

Rovaniemi.fi -verkkosivut uudistuu 2020

Kaupungin verkkosivut (rovaniemi.fi) uudistetaan toukokuussa 2020. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat palveluiden löydettävyyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kaupunkimarkkinoinnin ja kriisiviestinnän kehittäminen. Rovaniemen kaupungin digitaalisen viestinnän asiantuntija Antti Itkonen esittelee asiaa. 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee muun asian tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.