Banneri

Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja. 

Päätös

Tarkastajaksi valittiin Juhani Inkeröinen ja varatarkastajaksi Aarne Jänkälä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.