Banneri

Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman 2020 päivittäminen

ROIDno-2019-3502

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto päivittää toimintasuunnitelmaa siten, että Ranuan vierailu perutaan. Neuvosto päättää myös muista tarvittavista muutoksista suunnitelmassa. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.