Vanhusneuvosto, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Asumisen tarveselvitys

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella kaupungin omat Näsmäntiellä sijaitsevat hoiva- ja palveluasumisen kiinteistöt tulevat muutaman vuoden sisällä ns. tiensä päähän ja tuolloin omalle toiminnalle on löydyttävät uudet tilat. Kun Näsmäntien rakennuksista luovutaan, tulee tilalle olla jo suunniteltuna ja rakennettuna korvaavaa asumista ja omana tuotantona järjestettäväksi. Tähän liittyen perusturvassa on aloitettu tilatarveselvityksen tekeminen. Asiasta kertomassa Tuulikki Louet-Lehtoniemi.

 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua ja sopii jatkotyöskentelystä asian suhteen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti. Seuraava työpaja järjestetään 26.4. klo 11.30. Päätettiin, että vanhusneuvoston edustajina työpajaan osallistuvat Kaarina Kapraali ja Leena Jakkula. Vanhusneuvosto päätti, että jäsenet lähettävät ennakkoon Leena Jakkulalle toivomuksia ja ideoita asumiseen liittyen. Lisäksi vanhusneuvosto päätti osallistumisesta Rovaniemen Olkkarin kehittämispäivään 9.4. klo.12-16, paikkana neuvotteluhuone Tervas. Edustajiksi valittiin Eini Maria Tennilä ja Lasse Aro.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi