Vanhusneuvosto, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaupunginhallituksen edustaja ja varaedustaja vanhusneuvostossa

ROIDno-2017-2438

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, aluesihteeri, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Leena Jakkula

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 15.2.2013 § 64 hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön ja sen mukaisesti 14.8.2017 §385 nimennyt vanhusneuvostoon Rovaniemen Eläkeläisten yhteisjärjestö ry:n esittämät kuusi (6) jäsentä ja heille varajäsenet, valinnut puheenjohtajan järjestöjen esittämistä edustajista, valinnut kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan vanhusneuvostoon sekä pyytänyt perusturvalautakuntaa, teknistä lautakuntaa ja vapaa-ajanlautakuntaa nimeämään edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan vanhusneuvostoon. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.

Kaupunginhallituksen päätöksellä vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Sara Tuisku ja varaedustajaksi Hilpi Ahola. 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto kuulee kaupunginhallituksen edustaja Sara Tuiskua ja päättää keskustelun pohjalta tehdä esityksen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sara Tuisku ilmoitti pyytävänsä kaupunginhallitukselta eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä aikataulusyistä. Vanhusneuvosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se valitsee edustajansa Sara Tuiskun tilalle vanhusneuvostoon.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi