Vanhusneuvosto, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Rovaniemen matkapalvelukeskuksen toiminnan kehittäminen

Perustelut

Rovaniemen kaupungin Matkapalvelukeskuksen kehittämisiltapäivä vanhus- ja vammaisneuvostolle järjestettiin 7.2. Kehittämisiltapäivän aiheina olivat Matkapalvelukeskuksen tiedonhallinta- ja välitysohjelmiston testaus, Matkapalvelukeskuksen toiminnasta tehty selvitys ja sen tulokset, sekä Matkapalvelukeskuksen toiminnan kehittäminen yhteistyössä.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto hyväksyy työvaliokunnan laatiman kirjelmän Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen kehittämisestä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Perusturvan toimialan hallintopäällikkö

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi