Vanhusneuvosto, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 40 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Vanhustenviikon 9.10.-13.10. ohjelma

Vanhustenviikon suunnitteluryhmä on tavannut kevään ja syksyn aikana kolme kertaa. Vanhustenviikon juhla järjestetään Lappia-talolla ja viiko-ohjelma on liitteenä 1. Kyläalueilta toteutetaan maksuttomat kuljetukset viideltä suunnalta ja ilmoittautumisaika on 2.9.-13.9. Ilmoittautumistiedote liitteenä 2.

Vaikuttamistoimielinten yhteistyön kehittäminen

Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet aikaisemmin yhteiseen ideointipajaan. Syksyn aikana tapaamisen yhteenvedon pohjalta päätetään edelleen kehitettäviä asioita.

Vanhusneuvoston taloudentoteuma

Liitteenä 3 vanhusneuvoston talouden seurannan raportti ajalta tammi-heinäkuu 2019.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi