Vanhusneuvosto, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 37 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

Päätösehdotus

Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osanottajat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi