Vanhusneuvosto, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 41 Lausunto: Ikäihmisten palveluiden palvelusetelin sääntökirja

ROIDno-2019-2687

Valmistelija

  • Anne Mattila, palveluesimies, anne.mattila@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualue on valmistellut asumispalveluiden ostopalveluiden järjestämistavan muutosta. Rovaniemen kaupungilla on ollut aikaisemmin käytössä palveluseteli kotihoidossa, tuetussa asumisessa, omaishoidon vapaiden järjestämisessä sekä palveluasumisessa. 

Tarkoituksena on korvata ikäihmisten asumispalveluiden ostopalveluiden puitesopimusmenettely palvelusetelillä ja uutena palvelusetelimallina otetaan käyttöön tehostetun palveluasumisen palveluseteli.

Asiakkaille, jotka asuvat yksityisissä hoitokodeissa kaupungin maksusitoumuksella, kirjoitetaan palveluseteli tämän hetkinen palveluntarve huomioon ottaen. Palvelusetelinarvo määräytyy bruttotulojen perusteella. Asiakkaan maksama palvelumaksu korvatuu palveluntuottajalle suoraan maksettavalla omavastuuosuudella. Asuminen yksityisessä hoitokodissa on maksuiltaan pääsäätöisesti verrattavissa kaupungin omaantuotantoon. Asiakas voi myös valita jonkun toisen palveluntuottajan niin halutessaan. 

Tavoitteena järjestämistavan muutoksessa on parantaa asiakkaan asemaa. Asiakkaan valinnanvapaus korostuu sekä asiakkailta perittävien maksujen käytänteet yhtenäistetään, mikä lisää tasavertaista kohtelua.

Palveluntuottajat hakeutuessaan palvelusetelituottajiksi, sitoutuvat noudattamaan palvelusetelin sääntökirjassa esitettyjä palvelunkuvauksia ja ehtoja.

Pyydämme kohteliaimmin vanhusneuvoston lausuntoa asiasta. Anne Mattila esittelee asian. 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelun ja antaa lausunnon.

Päätös

Neuvosto päätti yksimielisesti valtuuttaa vanhusneuvoston työvaliokunnan valmistelemaan lausunnon ja toimittamaan sen valmistelijalle ennen perusturvalautakunnan käsittelyä 25.9.2019.

Tiedoksi

Anne Mattila, Johanna Lohtander

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi