Vanhusneuvosto, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Raija Kivilahti ja varatarkastajaksi Hilkka Kotila-Martti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi