Vanhusneuvosto, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 43 Vanhustenviikon jatko Rovaniemellä

Perustelut

Vanhustenviikko on valtakunnallinen vuosittainen tapahtuma syksyisin. Rovaniemen kaupunki ja vanhusneuvosto on järjestänyt vanhustenviikolla juhlan ja ohjelmaa eri toimialojen ja kumppaneiden yhteistyönä. Myös Rovaniemi-viikko ja Sykettä Syksyyn -tapahtuma järjestetään syksyisin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Jakkula

Esitetään, että Rovaniemellä siirrytään vuonna 2020 viettämään vanhustenviikkoa toukokuun viimeisellä viikolla, eli ensimmäistä kertaa 25.-31.5.2020 viikolla 22. Perusteluna siirrolle ovat jo pitkän perinteen saaneet erilaisten tapahtumien ruuhkaviikot alkusyksystä. Esimerkiksi Rovaniemi-viikko syyskuussa vaatii järjestelyresursseja kaupungilta niin runsaasti, että miltei heti sen perään tuleva valtakunnallinen vanhustenviikko lokakuun toisella viikolla on toistoa Rovaniemi-viikosta. Loppukesään ja alkusyksyyn sijoittuu runsaasti muitakin voimavaroja vaativia tapahtumia, Sykettä syksyyn, festivaaleja, suurkonsertteja, markkinoita yms.

Vanhustenviikon tapahtumien siirto toukokuun loppuun merkitsisi kaupungille taloudellistakin säästöä. Tähän saakka kaupunki on maksanut sekä eläkeläisten kevätjuhlan toukokuun viimeisellä viikolla että vanhustenviikon pääjuhlan lokakuussa. Nyt selvittäisiin yhdellä juhlalla toukokuun viimeisen viikon keskiviikkona. Juhla päättää mukavasti eläkeläisten aktiivisen toimintakauden ja on lempeä lasku lomakauteen.

Valtakunnallisen vanhustenviikon aikana lokakuussa lukuisat Rovaniemen eläkeläisyhdistykset voivat sitten viettää haluamallaan tavalla vanhustenviikkoa omissa kerho-ohjelmissaan tai olla viettämättä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti, että Rovaniemen vanhustenviikko järjestetään ensi vuodesta lähtien 25.-31.5.2020 viikolla 22.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi