Jätkänkynttilä silta

Vanhusneuvosto, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Liikenneturvan Ennakoivan Ajon Koulutus eli EAK65+ pilotointi

Vanhusneuvosto päätti 6.11.2019, että neuvosto toimii yhteistyössä Liikenneturvan kanssa EAK 65+ pilottikurssin järjestämiseksi Rovaniemellä vuoden 2020 alkupuolella. Vanhusneuvoston jäsenet sitoutuivat tiedottamaan kurssista omissa kanavissaan. Kurssi järjestetään ti 17.3. 12-15  ja ke 18.3.klo 10-13. Liitteenä1 jaettava ilmoitus.

Perusturvan/ikäihmisten edustaja vanhusneuvostossa 2020-2021

Perusturvan toimialajohtaja on nimennyt neuvostoon toimialan viranhaltijaedustajaksi ikäosaamiskeskuksen palveluesimiehen (Tarja Kontio) ja hänen varajäsenekseen kotihoidon esimiehen (Anneli Ylitalo). 

Kaupunginhallituksen edustaja vanhusneuvostossa

Kaupunginhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon on nimetty Juhani Juuruspolvi ja varaedustajaksi Päivi Alaoja.

Tukea kaupungin kannettavan tietokoneen ja ohjelmien käyttöön

13.2 klo 15-17 Viirinkankaantie 1 koulun aulassa/ruokalassa avoin klinikka, jossa vastataan luottamushenkiöitä askarruttaviin kysymyksiin chromebookeista, sähköisestä työtilasta ja M2:sta. Ei ilmoittautumista.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.