Jätkänkynttilä silta

Vanhusneuvosto, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Esteettömyyskävely 2020

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvostot järjestivät esteettömyyskävelyn toukokuussa 2019. Kävely toteutettiin kaupungin keskusta-alueella ja huomiota kiinnitettiin etenkin katujen sekä virastojen, kauppojen ja muiden reitin varrella olleiden sisäänkäyntien esteettömyyteen. Esteettömyyskävelyllä oli n. 25 henkilöä. Kävelijöitä osallistui vanhus- ja vammaisneuvostoista, yhdistyksistä, järjestöistä, Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikasta, Rovaniemen Tilaliikelaitoksesta sekä keskustan ryhmäpuheenjohtaja. 

Esteettömyyskävely on suunniteltu toteuttavan vuosittain.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan 2-3 jäsentä esteettömyyskävelyn suunnitteluryhmään. Ensimmäinen kokous on  alustavasti suunniteltu pidettävän viikolla 7 (10.2.-14.2.).  

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti ja nimesi edustajiksi työryhmään Raili Kerolan ja Lasse Aron.