Jätkänkynttilä silta

Vanhusneuvosto, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lausuntopyyntö suositukseen Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä

Lausunnon viimeinen toimituspäivä oli 27.1.2020. Vanhusneuvoston työvaliokunta kokoontui ja laati liitteenä 1 olevan lausunnon. Lausunnossa pyydettiin kommentoimaan Liite 2 ja Liite 3 mukaan seuraavia asioita:

Pyydämme teitä tutustumaan suositukseen ja kommentoimaan erityisesti seuraavia asioita asiakkaan näkökulmasta:

·         Onko suosituksen tarkoitus selkeä, kerrotaanko siinä riittävän selvästi mihin ja miksi suositusta käytetään?

·         Onko suosituksella näkemyksenne mukaan mahdollista yhdenmukaistaa iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointia?

·         Onko suosituksessa huomioitu mielestänne riittävän kattavasti  toimintakyvyn ja arjessa pärjäämisen heikkenemistä uhkaavat tekijät?

·         Mahdolliset muut kommentit, jotka haluatte suosituksesta antaa?

Vanhustenviikon suunnittelu

Työryhmä on kokoontunut kerran ja seuraava tapaaminen 21.2.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi asiat tiedoksi lisäyksillä: 

- Kaupunginhallituksen jäsen kertoi hallituksen ajankohtaiset asiat.

- Puheenjohtajan Näsmänkiepin tilannekatsaus