Jätkänkynttilä silta

Vanhusneuvosto, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 LISÄPYKÄLÄ: Vanhusneuvoston Rovaniemen matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän edustaja (lisäpykälä)

ROIDno-2018-2086

Perustelut

Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän tehtävänä on selvittää matkapalvelukeskuksen toiminnan eri kehittämismahdollisuuksia huomioiden erityisesti asiakaslähtöisyys. Selvitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn kesäkuun kokoukseen. Työryhmän kokemusasiantuntijalle maksetaan kokouspalkkio saman säännön mukaisesti kuin se työryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan. Asiakastyöryhmään pyydetään edustajat vanhus- ja vammaisneuvostoista. Liite 1 Perusturvalautakunnan päätös § 18 Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen toimintakatsaus ja Liite 2 Matkapalvelukeskuksen toimintakatsaus.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan asiakastyöryhmään.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Leena Jakkula ja varajäseneksi Hilkka Kotila-Martti.

Tiedoksi

Seija Säkkinen, Tuulikki Louet-lehtoniemi, Marika Ylipieti, Johanna Lohtander