Jätkänkynttilä silta

Vanhusneuvosto, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vanhustekotunnustuspalkinnon myöntäminen 2020

ROIDno-2020-307

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen vanhusneuvosto jakaa vanhustekotunnustuksen jokatoinen vuosi vanhustenviikon pääjuhlan yhteydessä. Edellisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 2018.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto päättää vanhustekotunnustuksen 2020 palkinnon myöntämis- ja muut perusteet seuraavasti:  

Vanhustekotunnustuspalkinto myönnetään joko yksityiselle henkilölle tai yhteisölle vuosien 2019-2020 aikana tehdystä vanhusteosta. Tunnustuspalkinnon arvo on 500 euroa ja se luovutetaan Vanhustenviikon pääjuhlassa Korundissa 27.5.2020. Vanhusneuvosto päättää palkittavan.

Vanhustekotunnustuksen perusteena on jokin erityinen ponnistus vanhusten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden tai turvallisen arjen edistämisessä. 

Palkinnon voi saada vuosien 2019-2020 aikana tehdystä tai esiin nousseesta vanhusteosta. Vanhusteko voi olla esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö, joka olemassaolollaan tai toiminnallaan on kehittänyt ja rikastuttanut vanhustyötä ja vanhusten elämää Rovaniemen kaupungissa. 

Kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia 1.4.-29.4.2020.  Ehdotuslomakkeita voi täyttää paperisena Rovaniemen palvelupiste Osviitassa, Eläkeläistila Potkurissa, Rovaniemen Kansalaistalolla, Pääkirjastolla ja Helmikammarissa, sekä sähköisenä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Asiaa markkinoidaan medialle ja ilmoitetaan lehdessä. 

 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.