Vanhusneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 33 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ikäihmisten palveluiden ajankohtaiset asiat

Johanna Lohtanderin katsaus

Pikapolin toiminta muuttuu

Pikapolille tullaan 15.5.2019 alkaen ajanvarauksella hoidon tarpeen arvion perusteella. Pikapolilla hoidetaan jatkossa vain kiireellisiä terveysongelmia. Asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä terveyspalveluihin sähköisen asiointipalvelun kautta tai soittamalla jollekin Rovaniemen terveysasemista. Pikapolin toimintamallia muutetaan asiakkailta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella. Maaliskuussa 2019 toteutettiin kaikille avoin verkkokysely, josta saatu palaute on hyödynnetty kehittämistyössä. Asiasta puhumassa Arja Saarinen.

Esteettömyyskävely 21.5.2019

Esteettömyyskävely toteutettiin suunnitellusti. Yhteenveto esteettömyyskävelystä (liite 1).

Asumisen tarveselvitys, työpaja 15.5.2019

Asumisen tarveselvityksestä järjestetyn työpajan tulokset ja yhteenveto.

Kokous Rovaniemen Matkapalvelukeskuksen toiminnasta 29.5.2019

Rovaniemen Invalidit ry:n koolle kutsuma kokous Rovaniemen matkapalvelukeskuksen toiminnasta. 

Vanhustenviikko 6-11.10.2019

Vanhustenviikon ensimmäinen alustava suunnittelupalaveri on pidetty Rovaniemen kaupungin eri toimijoiden, Neuvokkaan ja vanhusneuvoston edustajan voimin. 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi