Vanhusneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 36 Muut asiat

Perustelut

Syksyn jalkautumiset

Päätetään syyskauden vierailukohteet.

Seuraava kokous

Seuraava vanhusneuvoston kokous pidetään 4.9.2019 Potkurissa paikkana kokoushuone Tervas.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto päättää vierailukohteet ja merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Neuvosto päätti, että työvaliokunta päättää syksyn vierailukohteet ja ne hyväksytään syksyn esimmäisessä kokouksessa.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi